Telif Hakları © 2006.
Oğuz Savaş UYSAL
Webmaster:Hasan Barış ÖZDOĞAN

 MÜBADELE
Mübadele 1912–1922 yılları arasındaki savaşlar nedeniyle Balkanlar’da, Ege Adalarında ve Anadolu’da büyük acılar yaşandı. Balkan Savaşı sonrasında yüz binlerce...>>>

 

LOZAN ANLAŞMASI MÜBADELE PROTOKOLÜ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ HÜKÜMETİ İLE YUNAN HÜKÜMETİ, aşağıdaki mübadele hükümleri üzerinde anlaşmaya varmışlardır:  Türk topraklarında yerleşmiş Rum Ortodoks dininden Türk uyruklarıyla, ...>>>

 
   ANKARA ANLAŞMASI PROTOKOLÜ
 
Mübadele i Ahali Hakkında Lozan Muahedenamesiye Atina İtilafnamesinin
  Tatbikatından Mütevellit Mesailin Halli İçin   Yunanistan'la İmza Edilen
   Mukavelename Mübadelei ahali hakkında Lozan Muahedenamesi...>>>
 
   DIŞİŞLERİ BAKANI İSMET İNÖNÜ'NÜN KONUŞMASI
  
Lozan Barış Antlaşması'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi Görüşmelerinde Dışişleri
    Bakanı  İsmet İnönü'nün yaptığı konuşmanın mübadeleye ilişkin
    bölümleri: Heyeti Celileye arz ettiğimiz en birisi Rum ve..>>>
 
   BÜYÜK MÜBADELE (KEMAL ARI)
   Ortalama beş kişilik bir çiftçi göçmen ailesine verilecek 
  arazi  ve yemiş veren ağaçlar, türü ne ve değerine göre şu 
  biçimde dağıtıldı: Zeytinlikler: Birinci derecede üretime
...>>>
 

MÜBADELE VE AYVALIK
Mübadele kapsamında Ayvalık’a yerleştirilen Türk vatandaşların 8000’i Midilli Adasından, 3000’i Girit, diğerleri ise Rumeli bölgesinden gelen mübadillerdir Mübadele sonucunda diğer bölgelerde olduğu...>>>