Telif Hakları © 2006.
Oğuz Savaş UYSAL
Webmaster:Hasan Barış ÖZDOĞAN

TAKSİYARHİS KİLİSESİ

Taksiyarhis Kilisesi, “Kubbeli Bazilikal Plan” tipine uygun olarak inşa edilmiştir Bu plan tipi Bizans mimarisi’nde toplantı ve mahkeme salonlarında sıkça uygulanan bir mimari plan tarzıydı...>>

 

 

AGİOS YANNİS KİLİSESİ

Agios Yannis kilisesi adada ilk inşa edilen değirmen harap olduktan sonra inşa edildiği anlaşılmaktadır. Ve bu yapı İtalyan mimari tarzında ve kullanılan malzemeden 1800’lü yılların sonu ile 1900’lü yılların...>>

 

AGİA TRİYADA KİLİSESİ

1858 yılında inşa edilmiş olan kilise, adanın ilk kilisesidir. Üzeri ahşap bir çatı ile örtülmüş olan kilisenin, çatı altı kubbeleri de bağdadı olarak inşa edilmiş ve sıvanarak boyanmıştı. 1922 yılına kadar...>>

 

PANAYİA KİLİSESİ

1863 yılında yapılan kilise, adanın en büyük ve en görkemli kilisesiydi. Yüksek duvarlarla çevrilmiş geniş bir avlunun içerisinde yer almaktaydı. Duvarların üzerinde her iki metrede bir, sarımsak taşından yapılmış...>>

 

AGİOS PANDELEİMONOS KİLİSESİ

1915 yılında inşa edilen kilise 1922 yılına kadar dâhili sıvasız olarak ayine açıktı. Mübadeleden sonra kendi kaderine terk edilen kilise zaman içerisinde bilinçsiz kişilerce define aramak ...>>

 

AGİOS NİKOLAOS KİLİSESİ

Söz konusu Agios Nikolaos kilisesi şehir dışındaki Rum mezarlığının içerisinde yer almaktaydı. Ve bu kilise 1938 yılında hiç kimsenin haberi olmadan Laz Ali Çavuş tarafından...>>

 

 

AGİOS DİMİTRİOS KİLİSESİ

Kilisenin şimdi sadece arsası var giriş kapısı ile ki giriş kapısının üstü çan kulesi idi...>>