Ziyaretçi Defteri


Telif Hakları © 2006.
Oğuz Savaş UYSAL
Webmaster:Hasan Barış ÖZDOĞAN

Yasal Uyarı

CUNDA

Eşsiz bir doğal güzelliğe sahip olan Cunda Adası hakkında ilk bilgi veren Yunanlı tarihçi Heredot, İ.Ö. 459/454 yıllarında yöreden Ekatonisos olarak bahsetmiştir. Ve adalarda Aıol kenti vardır demekle yetinmiştir. Kentin ve bulunduğu...>>

ERKEN REZERVASYON 2016

TAKSİYARHİS KİLİSESİ
Taksiyarhis Kilisesi, “Kubbeli Bazilikal Plan” tipine uygun olarak inşa edilmiştir. Bu plan tipi Bizans mimarisi’nde toplantı ve mahkeme salonlarında sıkça uygulanan bir mimari plan tarzıydı. Adanın metropol kilisesi ...>>
SEVİM VE NECDET KENT KİTAPLIĞI
Eski Adı Agios Yannis Kilisesi olan Sevim ve Necdet H. Kent Kitaplığı mübadele döneminde ayakta iken yıllar içerisinde bakımsızlığın ve ilgisizliğin etkisiyle iyice harabe haline gelmişti. Tamamen yok olmaya yüz tutan kilise değerli iş adamımız... >>
DESPOT EVİ
Sahildeki binayı inşa ettiren despot AGAQHONİKEİOS GRHGORİOS, Yunanistan’ın devlet olduğu gün Rum halkının sevinçten verdiği bağışlardan çok para kazandı. Ve o paraları doğum yeri olan Yunda’ya...>>
CUNDA MUTFAĞI
Cunda Mutfağı her ne kadar Ege Mutfağı içerisinde yer alsa da kendine özgülük taşımaktadır. Cunda Otelleri Cunda Mutfağı nın temelini Zeytinyağı, Bin bir çeşit otlar ve Deniz ürünleri oluşturmaktadır. Yaşayanların... >>
MÜBADELE
Mutlu göç yoktur diyor bir yazar ve ekliyor “her göç kişisel bir trajedidir; sonu iyi de bitse kaybetmenin, geride bırakmanın, eksilmenin öyküsüdür aynı zamanda. 1923 Mübadelesi de bu sözü kanıtlarcasına..>>
GÜNDEMDEKİ HABERLER>>>